#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Anh ta sau nhiều ngày luyện tập và cũng bắt đầu thực hành trên những chuyến tàu với những thử thách được sư phụ giao cho. Và anh ta đã kích thích làm cho những người phụ nữ đó ham muốn và thèm khát. Và cả những cấm kị của sư phụ khi chọn lựa phụ nữ cũng bị anh ta phá vỡ. Tất cả những người phụ nữ đó đã sung sướng ham muốn và thỏa mãn dâm dục. Và bài thi cuối cùng cũng là khó nhất cũng rất sung sướng. Anh ta cũng đã làm được hoàn thành rất tốt. Và anh ta đã thành danh bàn tay ma thuật bên trong giới sờ lồn. Anh ta là người đứng đầu của cái giới sờ lồn trên tàu điện ngầm này

Diễn viên tham gia phim

N/A