#Sever 1#Sever 2
Chiếm nhà thờ những tên phản loạn bắt các nữ tu sĩ làm gái điếm tập 2

Chiếm nhà thờ những tên phản loạn bắt các nữ tu sĩ làm gái điếm tập 2

Nội dung phim

Chiếm nhà thờ những tên phản loạn bắt các nữ tu sĩ làm gái điếm tập 2, những tên lính phiến quân chinh chiến xa nhà xa vợ con lấu ngày khi bị dồn vào bước đường cùng đã chiếm đóng nhà thờ chỉ toàn nữ tu sĩ để bắt làm con tin. Biết chẳng thể thoát khỏi cái chết chỉ là sớm hay muộn nên những tên lính lâu ngày không địt chẳng ngại ngần bắt các nữ tu sĩ làm nô lệ tình dục. Những cái lồn lâu ngày không địt nhau của những nữ tu sĩ như được khai thông sau bao năm bế tác khiến nước lôi dạt dào càng làm cho những tên lình cảm thấy sung sướng và dù sau khi được thỏa mãn thì có chết cũng đành

Diễn viên tham gia phim

N/A