#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Những nữ sinh đó khi đã thành nô lệ tình dục thì những chuyện tên biến thái đó làm trong trường học cũng bị nữ giáo viên phát hiện. Và khi nữ giáo viên đến thì đã bị tên thầy giám thị đó bắt lại. Nữ giáo viên đã bị chính những nữ sinh đã bị tẩy não giữ lại. Tên thầy giám thị cũng đã hiếp dâm biến nữ giáo viên thành một nô lệ tình dục tiếp theo. Và sau đó tên thầy giám thị đã khống chế cả trường học đó. Tên thầy giám thị đã lên làm hiệu trưởng của trường. Mà tất cả nữ sinh đã bị tẩy não thành nô lên tình dục của tên thầy giáo biến thái

Diễn viên tham gia phim

N/A